GDJE GOD DA POĐEŠ

(S.M.Kovačević - S.M.Kovačević - S.M.Kovačević/R. Ruić)

ZNAM DA TI NISI MOJ

(S.M.Kovačević - S.M.Kovačević - S.M.Kovačević/R. Ruić)