PLAČUĆI ZA TOBOM UZ ZVUKE KLAVIRA

muzika: Meri Cetinić / tekst: Ivica Flesch

Plačući za tobom uz zvuke klavira

Uz etide, sonate i fuge

Brišući suze sa notnog papira

Ja brisala sam snove, radosti i tuge.

 

Plačući za tobom uz zvuke klavira

Dok su negdje vani lile kiše

Muzika je za nas prestala da svira, tad

Shvatila sam da te nema više

 

Zbog jedne si riječi

U pogrešnom tonu

Nestao zauvijek

Iz moga života

U čarobnom svijetu

Crno bijelih tipki

Netko od nas dvoje

Bješe kriva nota.

 

Plačući za tobom uz zvuke klavira

Uz Mozarta, Bacha i Chopina

Našla sam u njima staze svoga mira

Još je jedna ljubav prošla kao sjena

LP i KS "Ja sam žena"  (Jugoton) 1980